การใช้เครื่องซีลถุงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น เพราะหากไม่มีการผนึกปากถุงผลิตภัณฑ์ให้สนิทแน่น ก็มีโอกาสที่ผลิตภัณฑ์ภายในจะเสียคุณภาพ เพราะความชื้นและอากาศที่เข้าไปภายใน อย่างผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ที่หากไม่มีการใช้เครื่องซีลถุงที่มีคุณภาพ ก็จะทำให้ความชื้นและอากาศเข้าไปภายในทำให้เสียรสชาติ มีกลิ่นหืน มีแมลงเข้าไปภายใน ไปจนถึงมีโอกาสที่จะเน่าเสียได้ง่าย ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว หากใช้เครื่องซีลถุงที่ไม่มีคุณภาพ ผนึกปากถุงได้ไม่แน่นหนาพอ ก็ทำให้ของเหลวที่อยู่ภายในรั่วซึมออกมา จนทำให้สินค้าเสียได้ ต้องสูญเสียรายได้ไปอีกเป็นจำนวนมากจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งลูกค้าไม่ได้อย่างที่กำหนด ดังนั้นจะเห็นว่าการใช้เครื่องซีลถุงที่ดี มีคุณภาพ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น